Sprzątanie w szpitalach i izolatoriach

Podziel się

Sprzątanie w szpitalach i izolatoriach.

Sprzątanie szpitali i innych placówek medycznych to zdecydowanie dużo większe wyzwanie niż praca nad czystością w biurze lub w magazynie. Wiąże się ono z większą ilością koniecznych do przestrzegania zasad oraz dostosowaniem do ściśle określonych reguł i procedur. Kluczowymi aspektami w sprzątaniu szpitali i placówek medycznych są częstotliwość sprzątania sal, utylizowanie odpadów medycznych i lekarskich oraz odpowiedni dobór środków dezynfekujących, szczególnie że niektóre z występujących w szpitalach bakterie są odporne na czyszczenie za pomocą powszechnych detergentów.

Sprzątanie placówek medycznych wymaga od profesjonalnych firm sprzątających odpowiedniego przygotowania swoich pracowników do spełniania powierzonych im zadań. Przechodzą oni specjalistyczne szkolenia oraz są zapoznawani ze wszystkimi najważniejszymi zasadami BHP. Firmy sprzątające pracują w placówkach medycznych zgodnie ze ściśle wytyczonym harmonogramem.

Aktualnie odpowiadamy między innymi za sprzątanie w Szpitalu Tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich przeznaczonym dla pacjentów z COVID-19. Placówka jest wsparciem dla całego systemu szpitalnego w Wielkopolsce i dysponuje blisko sześciuset łóżkami dla chorych. Epidemia postawiła przed nami nowe, wyjątkowo trudne zadania, którym dzięki dużemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu całego zespołu udało nam się sprostać.